1. Cena – je nejdůležitější aspekt při  koupi i prodeji nemovitosti. Její vývoj je v Praze velmi rychlý … je odrazem mnoha faktorů, například měnící se poměr poptávky a nabídky, aktuální podmínky bank čili možnosti financování,  územní plán Prahy a okolí – tedy atraktivitu okolní výstavby, dopravní obslužnost a plány další infrastruktury. Toto všechno a mnoho dalších aspektů tedy určuje reálnou prodejní cenu nemovitosti.
Správné nastavení ceny je klíčové pro dobrý obchod. Nikdo nechce prodávat nemovitost tzv. pod cenou, nikdo se nechce nechat „napálit“ v tom smyslu, že nějaký překupník na jeho nemovitosti vydělá slušné peníze a jeho nemovitost se stane předmětem dalších spekulací. Na druhou stranu každý prodávající ví, že pokud by nemovitost prodával za příliš vysokou cenu, stane se neprodejnou a při dlouhém období „nabízení“ nemovitosti k prodeji a následného snižování ceny pak tato nemovitost naopak ztrácí rychle na atraktivitě a na ceně puncem „výprodeje“ a může se nakonec dostat hluboko pod její skutečnou hodnotu. Nastavení správné ceny doporučuji svěřit odborníkovi.

2. Bezpečí – pocit bezpečí je pro většinu klientů základní předpoklad, aby obchod vůbec začali. Vytvořit pocit bezpečí pro obě strany zároveň však není tak samozřejmé, protože obě strany chtějí mít jistotu, že druhá strana je nechce podvést.Strany se ale neznají a každý z nich zná bezpočet historek o tom, jak někdo někoho napálil, nedůvěra se tedy vkrádá s každým dalším krokem hlouběji. Nechá-li se tato atmosféra vzrůstající nedůvěry přerůst, může to obchod zastavit.  Ztráty pak čítají obě strany. Pouze důvěryhodná třetí osoba může zkušennostmi, účinnými kroky a citlivým přístupem vzniku této situace zabránit.

3.Tlak – zájmy prodávajících a kupujících se v určitém stadiu obchodu zdají být v protikladu. Každá strana si hájí své zájmy a podvědomě se brání ústupkům druhé straně. Během jednání se jaksi vytratí jejich základní společný zájem a vzniká nebezpečí, že jeden nebo druhý budou chtít z obchodu odejít právě proto, že vzniklý tlak nedokáží ustát. Obchodník však dokáže přeměnit nepříjemný tlak v pozitivní energii.

4. Právní správnost – i zde dochází k rizikové části obchodu. Každá strana má samozřejmě svého právníka či známého s právním povědomím, kterému důvěřuje. Stačí však jiný názor protistrany a opět je zaseto semínko nedůvěry, které může mít pro zdar či nezdar obchodu fatální význam. I v tomto bodě platí, že nestranný realitní makléř dokáže každé straně pomoci, tj. najít společnou řeč, vysvětlit a obhájit požadavky každé ze stran a udržet atmosféru spolupráce.

7 hlavních omylů při prodeji nemovitosti?                                                                Napište si o eBook  ZDARMA

[email-subscribers namefield=“YES“ desc=““ group=“Public“]